Bij echtscheiding: wat gebeurt er met de op naam van de echtgenoten geregistreerde kredietovereenkomsten?

Bij echtscheiding blijft u aansprakelijk, en dus bij de Centrale geregistreerd, voor de kredietovereenkomsten die u samen ondertekend hebt, zelfs indien de overeenkomsten bij de scheidingsovereenkomst aan uw gewezen echtgenoot worden toegewezen. Alleen de kredietgever kan, onder bepaalde voorwaarden, een einde maken aan uw gemeenschappelijke verbintenis (ex-echtgenoten niet langer hoofdelijk aansprakelijk). Hij zal dan de onder uw naam geregistreerde gegevens verwijderen.