Home » Blog » Tijd voor het koninginnenstuk van de Bank

Tijd voor het koninginnenstuk van de Bank

03 maart 2023
Communicatie
Vandaag, 3 maart, publiceert de Nationale Bank haar jaarverslag. Het is sinds jaar en dag het voornaamste en meest gezaghebbende werkstuk van onze instelling. Onze ‘State of the Union’ krijgt steevast veel media-aandacht, wordt druk becommentarieerd en leidt tot debat. In deze blogpost lichten we het werk achter en voor de schermen van ‘het verslag’ toe.

Het is de taak van de NBB om in alle onafhankelijkheid onze expertise ter beschikking te stellen van ons land en zo bij te dragen tot het debat over de economie en de uitdagingen voor onze beleidsmakers. Dat doen we in de loop van het jaar frequent met onder meer artikels en analyses, economische vooruitzichten en media-interventies van de gouverneur of directieleden. Maar de kroon op het werk van deze ‘outreach’ is en blijft toch het jaarverslag van de Nationale Bank, dat we traditioneel eind februari of begin maart publiceren.

Uitzondering op clean desk

Een bekende economische journalist van een grote krant zei ons een tijdje geleden dat er één document is dat hij het hele jaar op zijn voor de rest erg cleane desk laat liggen, omdat het zo een goede referentie biedt en jawel… dat is het verslag van de Bank.

Het is de taak van de NBB om in alle onafhankelijkheid onze expertise ter beschikking te stellen van ons land en zo bij te dragen tot het debat over de economie en de uitdagingen voor onze beleidsmakers.

Iedereen spreekt steevast over ‘het jaarverslag’ maar het lijvige document draagt officieel de naam ‘Verslag, preambule, economische en financiële ontwikkelingen, prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht’. Schrik niet terug van die lange titel. Concreet betekent het dat we in de publicatie een uitgebreide analyse maken van de macro-economische evolutie in de wereld, in Europa en in ons land.

In de zeven hoofdstukken duiden onze economen de belangrijkste economische fenomenen en identificeren ze de aandachtspunten voor het beleid. We raden beleidsmakers aan welke problemen urgent zijn en ze best aanpakken. Op die manier willen we bijdragen tot het debat en elementen voor discussie of reflectie aanreiken. De analyses helpen ook de politieke keuzes te onderbouwen om de uitdagingen voor ons land aan te pakken. Bijvoorbeeld over de overheidsfinanciën, over de arbeidsmarkt, over onderwijs, over de handel en industrie, over bedrijfs- en infrastructuurinvesteringen, over inflatie en koopkracht, over sparen en consumeren, over loonkosten en concurrentievermogen, over de woningmarkt, over duurzaamheid en milieu-uitdagingen en ga zo maar door.

State of the Union

De preambule, de inleiding van het verslag, is een beetje de jaarlijkse State of the Union van de Bank. Hij wordt met de Regentenraad van de Bank, waarin vertegenwoordigers zetelen van vele sociaal-economische spelers in ons land, uitgebreid besproken voor publicatie en samen met hen voorgesteld. Het gebeurt soms dat enkele regenten het niet eens zijn met één van de aanbevelingen of conclusies. Als dat het geval is vermelden we dat in een voetnoot bij de preambule. Als je een jaar lang de economische actualiteit niet zou gevolgd hebben of niet zou weten voor welke financieel-economische uitdagingen we allemaal staan dan ben je na het lezen van die preambule weer helemaal up to date.

Verder staan we in het verslag uitgebreid stil bij de uitdagingen die we zien als toezichthouder of als verantwoordelijke voor afwikkeling, als het verkeerd loopt bij een instelling onder toezicht. We gaan daarbij uitgebreid in op nieuwe regelgevingen, op digitalisering, op de nieuwe klemtonen die we daarbij leggen en bij de vele taken die we uitvoeren in die rol.

Titanenwerk

De totstandkoming van het verslag vraagt heel wat inzet van tientallen economen en experts in de Bank. De eerste besprekingen over de inhoud vinden in de herfst plaats en daarna begint het analyse- en schrijfwerk, de interne discussies over de klemtonen die we leggen, het maken van statistieken en infographics, de grafische vormgeving en het vertaalwerk. Een honderdtal medewerkers dragen direct bij tot dit proces. 

De automatische loonindexering heeft dan wel gemaakt dat we de inflatie minder hard voelden in ons land, de overheid en onze bedrijven betalen voor dit unieke Belgische systeem wel een kost.

Dit jaar telt het verslag 340 pagina’s. We spreken met de pers een embargo af, zodat journalisten twee dagen de tijd krijgen om de inhoud te verwerken in tv-, radio-, web-, magazine- of krantenbijdragen. De kernboodschap dit jaar in het verslag is dat ons land het turbulente jaar 2022 vrij goed doorstaan heeft, ondanks de energie- en Oekraïnecrisis en de hoge inflatie. De automatische loonindexering, die zorgde dat onze koopkracht grotendeels op peil bleef, en de dynamische arbeidsmarkt hielpen daarbij.

Maar helaas hebben overheden weinig aandacht besteed aan de structurele problemen zoals de hoge staatsschuld, de veel te lage werkzaamheidsgraad, de impact van de vergrijzing enzovoort. Die thema’s vragen dringend een aanpak, zo waarschuwt de gouverneur. De automatische loonindexering heeft dan wel gemaakt dat we de inflatie minder hard voelden in ons land, de overheid en onze bedrijven betalen voor dit unieke Belgische systeem wel een kost. Ze heeft er ook toe geleid dat Belgische bedrijven minder competitief worden ten opzichte van de concurrenten in de buurlanden. Dat is een belangrijk aandachtspunt.

De kernboodschap dit jaar in het verslag is dat ons land het turbulente jaar 2022 vrij goed doorstaan heeft, ondanks de energie- en Oekraïnecrisis en de hoge inflatie.

Beeld & klank

Wil je het verslag, dat nog bij veel meer thema’s stilstaat, zélf lezen? Op onze website vind je de volledige versie en korte video’s waarin de gouverneur en experts met jou in ijltempo langs de hoogtepunten van het verslag wandelen. Ideaal voor als je weinig tijd hebt om het volledige verslag te lezen!

Maar we hebben nog een betere optie voor wie een beknopte toelichting van het verslag wil krijgen. In de loop van de maand maart organiseren we in talrijke provinciesteden een presentatie. Iedereen is (gratis) welkom! Zo knopen we dit jaar opnieuw aan bij de pre-covidtraditie die jaarlijks duizenden aanwezigen aantrok. Het is een belangrijke investering van de Bank, maar we vinden dat we dat tegenover de samenleving verplicht zijn omdat we van oordeel zijn dat we niet alleen vanuit onze Brusselse hoofdzetel moeten communiceren of in dialoog gaan. De presentatie wordt meestal gegeven door een lid van ons directiecomité. Na afloop kan je vragen stellen of met andere aanwezigen netwerken met een drankje in de hand. Alle informatie over deze events vind je hier.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Ontvang regelmatig alle nieuwe blogartikelen direct in je inbox.