Home » Blog » Welkom bij de NBB Blog!

Welkom bij de NBB Blog!

15 november 2021
Communicatie
Met de start van de NBB Blog lanceren we vandaag een nieuw communicatiekanaal van de Nationale Bank. Op regelmatige tijdstippen – minimaal één keer om de twee weken – zullen de experts van onze centrale bank deze blog voeden met nieuwe bijdragen. Bedoeling is dat het blogposts worden van ongeveer een duizendtal woorden die je prikkelen, informeren of nieuwe inzichten geven, die bijdragen tot debat en/of inspelen op de (financieel-economische) actualiteit.

De Nationale Bank is een huis met vele kamers. Onze meest bekende rol is dat we in ons land instaan voor de veilige uitgifte en verdeling van de eurobankbiljetten. Wie bij onze instelling werkt, wordt voortdurend geconfronteerd met het grapje: ‘Kan je eens wat geld drukken voor mij?’…

Maar de NBB doet véél meer dan dat. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor het toezicht op het elektronisch en dus digitaal betaalverkeer in ons land. We houden ook de spelers in het financiële landschap nauwlettend in het oog om te vermijden dat ze in problemen komen of, erger nog, een financiële crisis veroorzaken. Daarnaast zijn we de bankier van de overheid, stellen we de nationale rekeningen van ons land op, verzamelen we de jaarrekeningen van ondernemingen en registreren we alle kredieten die in België worden verleend aan particulieren en ondernemingen. Als volwaardige speler in het Eurosysteem voeren we ook de monetaire politiek uit die onze gouverneur samen met zijn collega’s en met de Europese Centrale Bank bepaalt. Last but not least zijn we een belangrijke producent van statistieken en studies over de economie, het bedrijfsleven en de gezinnen.

We zijn er ons van bewust dat lang niet al die taken goed bekend zijn bij het grote publiek en niet al ons studiewerk een groot lezerspubliek vindt. Over enkele taken die we uitvoeren spreken we zelfs amper in de buitenwereld. Dat komt omdat we in het verleden het niet altijd nodig achtten om er voldoende over te informeren en deels ook omdat we voor sommige taken gebonden zijn aan een zeer strikt beroepsgeheim. Maar tijden veranderen en ook een centrale bank moet vandaag méér dan ooit uitleggen en verantwoorden wat ze allemaal doet ten dienste van de samenleving. Een grote uitdaging, want dit vergt intern in elke centrale bank een mentaliteitswijziging. Gelukkig is die in onze Nationale Bank van België volop bezig. Het bewustzijn dat communicatie cruciaal is voor een instelling die dag in dag uit boeiende studies, statistieken en grafieken, aanbevelingen en rapporten publiceert of toezichtacties onderneemt, neemt snel toe. De lancering van deze blog is er een duidelijke illustratie van.

We gaan in deze blog dan ook bijdragen posten die verband houden met zowat alle taken die we uitvoeren. Vele collega’s zijn erg gemotiveerd om wat inzicht uit hun vakgebied voortaan op regelmatige basis met jullie te delen of om bij te dragen tot een constructief publiek debat.

Een andere uitdaging, eentje waar eerlijk gezegd alle centrale banken mee worstelen, is het taalgebruik dat we hanteren. Dat is vaak van een hoog academisch niveau, doorspekt met vakjargon en lange zinnen met veel nevenschikking. Ook dat willen we in deze blog anders doen. Met dit communicatie-instrument willen we de taal spreken die de gemiddelde lezer van Le Soir en De Standaard spreekt of leest. We gaan dus echt inspanningen leveren op taalvlak. Die inspanningen zullen we ook leveren op het vlak van infografie. We gaan bij de blogposts illustraties en infographics produceren die zeer toegankelijk zijn.

Bij elke blogpost vind je voortaan ook een beknopte bio van de auteur en een e-mailadres, zodat je persoonlijk met onze blogger in contact kan treden.

Tot slot nog dit. Deze blog zal geen andere publicaties vervangen. We blijven zoals in het verleden ook in de toekomst zeer gedegen wetenschappelijk onderbouwde studies of jaarverslagen publiceren. Deze blog is gewoon een bijkomend communicatiekanaal.

We wensen jullie alvast veel leesgenot!

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Ontvang regelmatig alle nieuwe blogartikelen direct in je inbox.