Home » Blog » Author » Brenda Van Tendeloo

Brenda Van Tendeloo

Beleidsadviseur klimaat- en milieugerelateerde risico’s

Brenda Van Tendeloo behaalde haar doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen in 2007 (UAntwerpen). Na een jaartje door te brengen aan de Universiteit Maastricht als docent financiële rapportering, is zij in september 2008 begonnen als banktoezichthouder bij de toenmalige Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, het huidige FSMA. In april 2011 werd banktoezicht ondergebracht bij de NBB en in 2014 vervoegde zij het departement financiële stabiliteit, AML-toezicht en prudentieel beleid van banken.

Zij werkt nu voltijds op klimaat-en milieugerelateerde risico’s en neemt deel aan nationale en internationale werkgroepen hierover. Sinds 2021 is zij medevoorzitster van de NBB Climate Hub, een intern netwerk dat medewerkers van verschillende diensten die werken rondom klimaatgerelateerde risico’s en duurzame financiering samenbrengt, informatie uitwisselt en werkzaamheden hierover coördineert.

Blijf op de hoogte

Ontvang regelmatig alle nieuwe blogartikelen direct in je inbox.