Euroclear Belgium - ESES-BE

Euroclear Belgium zorgt voor de vereffening van de meeste beursoperaties. De vereffening gebeurt op Dedicated Cash Accounts aangehouden op het T2-Securities platform van het Eurosysteem.

Euroclear Settlement for Euronext-zone Securities (ESES) is het vereffeningsplatform voor de beursoperaties (stock exchange) op NYSE-Euronext Brussel, Parijs en Amsterdam en de buitenbeurs-operaties in effecten die op die beurzen worden verhandeld, de zogenaamde "Over The Counter-operaties" (OTC).

Settlement van effectenoperaties vereist een mechanisme van "levering tegen betaling" of "Delivery versus Payment" (DVP): de koper krijgt zijn gekochte effecten pas als hij deze betaald heeft. De verkoper wordt slechts betaald als hij de verkochte effecten heeft geleverd.

Internationale standaarden verplichten de CSDs (Central Securities Depository) zoals Euroclear Belgium om hun transacties te vereffenen in centrale bank geld.

Sinds de migratie van ESES-BE naar T2S verloopt het settlement van het cashluik van de effecten transacties via Dedicated Cash Accounts van de deelnemende banken (en beursvennootschappen) in T2 Securities.

De bevoorrading van deze DCAs gebeurt via RTGS-rekeningen aangehouden in de Payment Module (PM) van het Single Shared Platform van TARGET2.