Werkgroepen

Met het oog op het realiseren van concrete projecten heeft de vzw drie werkgroepen opgericht die belast zijn met de coördinatie van de projecten op nationaal vlak en ook zorgen voor een actieve deelname van België aan bepaalde internationale XBRL-werkgroepen.

Werkgroep "Taxonomie jaarrekeningen"

 • Ontwikkeling van de taxonomie bedoeld voor de rapportering van jaarrekeningen overeenkomstig de Belgische boekhoudwetgeving (BE-GAAP)
 • Deelname aan internationale XBRL-werkgroepen:
  • Versioning Working Group: heeft tot taak specifieke kenmerken te definiëren inzake het beheer van de opeenvolgende versies van de taxonomieën
  • Taxonomy Architecture Group, die wil komen tot de publicatie van de "best practices" inzake de creatie van taxonomieën en de realisatie van projecten

Voor meer informatie over deze werkgroep: Camille Dümm (camille.dumm@nbb.be).

Werkgroep "Erkenning van taxonomieën voor algemeen gebruik"

Deze werkgroep heeft tot doel een technisch Comité van deskundigen op te richten, belast met de erkenning en validering van de Belgische taxonomieën die door een breed publiek worden gebruikt.

Bij de ontwikkeling van deze erkenningsprocedure staan kwaliteit en coherentie voorop. Ze dient te beantwoorden aan een aantal doelstellingen:

 • waarborgen van de technische kwaliteit van de taxonomieën die in de jurisdictie worden ontwikkeld en bestemd zijn voor gebruik door een "breed publiek"
 • zorgen voor volledige en objectieve informatie over de beschikbaarheid en de status van de gepubliceerde taxonomieën
 • de coherentie van de nationale taxonomieën handhaven bij hun ontwikkelingen.

Voor meer informatie over deze werkgroep: Caroline Dupae (caroline.dupae@minfin.fed.be).

Werkgroep "Communicatie"

 • Externe communicatie: pers, conferenties, website, ...
 • Interne communicatie: opleiding, ...
 • Verwelkoming van nieuwe leden
 • Nagaan van synergieën met andere nationale XBRL-jurisdicties (groepen van regulatoren, ...)

Voor meer informatie over deze werkgroep: Camille Dümm (camille.dumm@nbb.be).