Betalingswijzen

Betalingswijzen

Geüploade jaarrekeningbestanden moeten betaald zijn alvorens de Nationale Bank ze kan aanvaarden.

Opgelet bij bulkbetalingen via overschrijving: de betaling van het totaalbedrag kan slechts door één persoon worden gedaan. De gestructureerde mededeling kan slechts voor één betaling worden gebruikt. Gedeeltelijke betalingen met dezelfde gestructureerde mededeling door verschillende klanten zullen automatisch worden geweigerd.

Indien de neerlegging door verschillende klanten moeten betaald worden, moet één betaling per neerlegging worden verricht, geen bulkbetaling.

Op de CCV-betaalpagina moet u altijd een betaalmethode kiezen (kaart of bankoverschrijving). De referentie op deze pagina kan niet worden gebruikt als mededeling voor een overschrijving.

Om de neerleggingskosten voor een bepaalde jaarrekening en/of andere neer te leggen documenten te betalen, moet u zich op de toepassing FILING inloggen met dezelfde identificatiegegevens als deze waarmee u het neerleggingsformulier heeft ingediend.

Sinds 4 april 2022 kunt u evenwel ook gebruik maken van een betaallink die u kan doorsturen naar de persoon (bv. klant of collega) die de betaling in de plaats van de neerlegger zal doen.

De uiterste datum van ontvangst van de betaling moet gerespecteerd worden. In de praktijk moeten de neerleggingskosten ontvangen zijn ten laatste 6 werkdagen nadat de status 'Klaar voor betaling' is toegekend. De status kan u terugvinden in de Persoonlijke Ruimte van waaruit u de indiening van het neerleggingsformulier hebt gedaan en de betaling werd geïnitieerd.

Niet correct uitgevoerde betalingen worden automatisch door de betaaldienstaanbieder CCV terugbetaald. Niet tijdig betaalde neerleggingen leiden tot de weigering van de neerlegging. In voorkomend geval dient u het neerleggingsformulier  opnieuw in te dienen, waardoor de officiële datum van neerlegging verandert, met eventuele gevolgen voor het toegepaste tarief. Een nieuwe import of opmaak van het formulier in de Persoonlijke Ruimte is evenwel niet nodig, u kunt het geweigerde formulier immers hergebruiken. U dient het formulier wel opnieuw in te dienen, te valideren en te betalen.

Voor de betaling van de verschuldigde neerleggingskosten kan u kiezen tussen: “Betaling door derde persoon” of “Doorgaan met betaling” voor een directe betaling.

Sinds 4 april 2022 doen we in de nieuwe FILING-toepassing beroep op een nieuwe betaaldienstaanbieder, nl; CCV en zijn de betaalmogelijkheden uitgebreider dan in de oude FILING-toepassing.

1. Betaling door derde persoon

De neerlegger zal in dit geval de betaling niet zelf doen, maar overlaten aan iemand anders.

Geef het e-mailadres in van de persoon die de betaling zal doen en de taal die gebruikt moet worden om de e-mail met de betaallink te versturen.

Met deze link komt men onmiddellijk in de beveiligde betaalmodule van CCV, onze nieuwe betaaldienstaanbieder, zonder in FILING te moeten inloggen. De betaler kan dan overgaan tot de betaling van de neerleggingskosten en kan zelf de betalingswijze kiezen: Overschrijving of Kaart, volgens de werkwijze zoals hieronder beschreven voor betaling door de neerlegger (zie: Doorgaan met betaling).

2. Doorgaan met betaling

De neerlegger zal zelf overgaan tot betaling van de neerleggingskosten en dient eerst de betalingswijze te kiezen: Kaart of Overschrijving.

2.1 Kaart

De mogelijkheden voor kaartbetalingen werden uitgebreid naar kredietkaarten (Visa en Mastercard) en debetkaarten.

Ook betalen via Bancontact is mogelijk en voor bedragen onder de € 1500 wordt er ook een QR-code gegenereerd voor mobiele betaling.

2.2 Overschrijving

Wanneer u kiest voor betaling met overschrijving genereert de internettoepassing automatisch de gegevens die u nodig heeft om buiten de internettoepassing de overschrijving uit te voeren.

Met ingang van 4 april 2022 werken we in de nieuwe FILING-omgeving met een nieuwe betaaldienstaanbieder, nl. CCV. Let dus op dat u voor de betaling van neerleggingskosten voor neerleggingen van jaarrekeningen en/of andere neer te leggen documenten vanaf 4 april 2022 voor betaling via overschrijving het nieuwe rekeningnummer van CCV gebruikt en dat u volgende betaalgegevens correct invult:

  • Het totaal verschuldigde bedrag
  • het specifiek rekeningnummer van CCV: BE29 3631 4674 4064
  • met de bank-identificatiecode BBRUBEBB
  • de naam van de begunstigde: CCV België NV/SA
  • de gestructureerde mededeling(vb. +++ 012/3456/78910 +++)

Opgelet: de uiterste datum van ontvangst van de betaling moet gerespecteerd worden!

Vul hiervoor, na keuze voor overschrijving, je e-mailadres in.

Een e-mail met de precieze betaalgegevens zal door CCV naar het opgegeven e-mailadres opgestuurd worden.

Het oude rekeningnummer van de Balanscentrale BE47 0016 2658 1680 met de bank-identificatiecode GEBABEBB werd op 14/04/2022 definitief afgesloten.

U moet er rekening mee te houden dat als de betaaldienstaanbieder CCV het verschuldigde bedrag niet tijdig op haar specifieke rekening ontvangt, de betrokken jaarrekeningen automatisch geweigerd worden, waarna u voor die jaarrekeningen de neerleggingsprocedure volledig moet herbeginnen. In voorkomend geval verandert dit de officiële datum van neerlegging met eventuele gevolgen voor het toegepaste tarief.

De overschrijving kan u met pc-banking of Isabel of zelfs mobiel uitvoeren. Wij ontraden het gebruik van de papieren overschrijving en een storting aan een loket van een kredietinstelling of van Bpost.

Voer de overschrijving onmiddellijk uit. Wij herhalen dat de neerleggingskosten ontvangen moeten zijn ten laatste 6 werkdagen nadat de status 'Klaar voor betaling' is toegekend. Het correcte bedrag en de correcte gestructureerde mededeling moeten op de overschrijving voorkomen. De datum waarop zo'n jaarrekening werd ingediend, wordt dan gebruikt als de officiële neerleggingsdatum, ook al is de betaling nog niet op die dag door de betaaldienstaanbieder ontvangen.

De jaarrekening wordt automatisch geweigerd en als ongeldige neerlegging geregistreerd wanneer de betaaldienstaanbieder:

  • een te laag bedrag ontvangt;
  • het bedrag te laat ontvangt (dit is later dan 6 werkdagen na de toekenning van de status 'Klaar voor betaling');
  • een bedrag ontvangt zonder of met een foutieve gestructureerde mededeling.

Een betaling die niet correct (laattijdig, te weinig, geen of foutieve gestructureerde mededeling ,…) verwerkt kan worden zal automatisch teruggestort worden. Eveneens indien men teveel betaald heeft, zal het verschil automatisch teruggestort worden.

3. Ik doe enkel de betaling

De neerlegger heeft de betalingsopdracht via de toepassing doorgestuurd naar de derde neerlegger (vennootschap), de vennootschap krijgt een mail met de betalingslink.

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo