Betaling

Betaling

De verschuldigde neerleggingskosten van een jaarrekening moeten binnen de 6 werkdagen na toekenning van de status 'Klaar voor betaling' op de rekening staan. Neerleggers dienen te betalen via betaaldienstaanbieder CCV, die de inning doet voor rekening van de Nationale Bank van België. Bij een tijdige en correcte betaling wordt de jaarrekening gepubliceerd én ontvangt de betrokken onderneming het document ‘Mededeling van neerlegging’ in zijn e-Box Enterprise.

Gestructureerde mededeling

De betaling via overschrijving moet steeds een gestructureerde mededeling vermelden om ze te kunnen matchen met een neerlegging van één of meerdere jaarrekeningen. Het ontbreken van een gestructureerde mededeling leidt automatisch tot de weigering van de betaling.

In geval van een bulkbetaling via overschrijving met behulp van één gestructureerde mededeling, moet het totale bedrag ook in één keer worden betaald. Gedeeltelijke betalingen met dezelfde gestructureerde mededeling worden automatisch geweigerd.

Neerleggingsdatum

De datum waarop een aanvaarde jaarrekening werd neergelegd, geldt als de officiële neerleggingsdatum. Dit is ook het geval indien de betaling weliswaar op tijd (binnen de 6 werkdagen), maar niet exact op deze dag door de betaaldienstaanbieder CCV werd ontvangen.

Hoe de neerleggingsdatum precies wordt bepaald, vindt u terug bij ‘Praktijkvoorbeelden’ (zie onder).

Praktijkvoorbeelden

De officiële neerleggingsdatum van een aanvaarde jaarrekening is de datum van indiening van de jaarrekening. Enkele voorbeelden maken dit duidelijk.

Voorbeeld 1

Zaterdag 1 juli – jaarrekening wordt verstuurd
Maandag 3 juli - jaarrekening wordt aanvaard
Woensdag 5 juli – neerleggingskosten ontvangen
Deze jaarrekening wordt gepubliceerd met als neerleggingsdatum zaterdag 1 juli

Voorbeeld 2

Zaterdag 15 mei – jaarrekening wordt verstuurd
Maandag 17 mei – jaarrekening wordt geweigerd
Maandag 17 mei – aangepaste jaarrekening wordt opnieuw neergelegd en aanvaard
Woensdag 19 mei – neerleggingskosten ontvangen
Deze jaarrekening wordt gepubliceerd met als neerleggingsdatum maandag 17 mei

Hallo, mijn naam is Cybo, hoe kan ik u vandaag helpen?

Cybo