Verbetering van een eerder neergelegde jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening

Een rechtspersoon kan op eigen initiatief of op vraag van de Nationale Bank een verbetering van een reeds eerder neergelegde jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening neerleggen. De verbeterde neerlegging vervangt de reeds eerder neergelegde jaarrekening echter niet; m.a.w. de initiële neerlegging blijft ook na een verbeterde neerlegging zichtbaar en voor raadpleging beschikbaar.

De jaarrekening is gepubliceerd, maar:

 • één of meerdere documenten (jaarverslag, commissarisverslag, sociale balans) werden niet toegevoegd,
 • de Nationale Bank van België deelt mee dat de jaarrekening wezenlijke fouten bevat,
 • enkele cijfergegevens werden verkeerd vermeld,
 • de begin- of einddatum van het boekjaar is niet correct weergegeven*
 • het ondernemingsnummer is niet correct*,
 • de jaarrekening werd neergelegd in een verkeerde taal*,
 • de jaarrekening werd neergelegd in een verkeerde munt*.

* Een verbeterde neerlegging is in deze gevallen enkel toegestaan met gelijkblijvende cijfers (geen inhoudswijziging, enkel rechtzetting van de verkeerdelijk opgegeven identificatiegegevens), zoniet dient een nieuwe initiële neerlegging te gebeuren.

In deze gevallen voorziet de wet de verbeterde jaarrekening.

Hoe legt u een verbeterde jaarrekening neer?

In regel legt u de verbeterde jaarrekening neer via Filing.

 • Als XBRL-bestand

U duidt - met behulp van de software voor het opmaken van een jaarrekening - aan dat het nieuwe bestand een verbeterde jaarrekening is.

In de Filing-toepassing dient u hiervoor bij opmaak van de IDENTIFICATIEGEGEVENS:

 • de waarde ‘Ja’ aan te vinken op de vraag ‘Betreft het een verbeterde neerlegging van een reeds door de NBB aanvaarde jaarrekening?’;
 • het identificerend nummer van de onderneming waarvan de jaarrekening verbeterd dient neergelegd te worden op te geven;
 • de afsluitingsdatum van de jaarrekening die verbeterd dient neergelegd te worden, in te vullen;
 • het schema van de jaarrekening die verbeterd dient neergelegd te worden, op te geven;
 • de taalcode van de jaarrekening die verbeterd dient neergelegd te worden, te kiezen.
 • Als PDF-bestand

Op het voorblad vermeldt u het woord 'verbetering'

Belangrijke opmerkingen

 1. Het verbeteren van het ondernemingsnummer, de afsluitdatum en de taal kan onder de vorm van een PDF en sinds 4/04/2022 ook onder de vorm van een XBRL
 2. De verbeterde jaarrekening vervangt de reeds gepubliceerde jaarrekening niet.