Wijzigingen op til bij de referentierentevoeten

Referentierentes spelen een belangrijke rol voor de financiële markten. Heel wat financiële instrumenten - deposito's, kredieten en afgeleide producten - maken gebruik van referentierentes. Referentierentes zorgen immers voor standaardisering en daardoor ook voor betere liquiditeit van de betreffende producten. Niet alleen professionele marktpartijen maken gebruik van referentierentes. Ook bijvoorbeeld een consument die kiest of gekozen heeft voor een hypothecair krediet met variabele rente, heeft te maken met referentierentes want de periodieke aanpassingen van de rente van het krediet volgen de schommelingen van de referentierente.

De op dit moment meest gebruikte Europese referentierentes zijn de EONIA en de EURIBOR. EONIA verdwijnt op termijn en wordt vanaf nu vervangen door €STR.

Zie de website van de ECB voor meer informatie.

ECB Interview with Cornelia Holthausen