Verslag 2019 - Economische en financiële ontwikkelingen

Het Jaarverslag biedt een overzicht van de economische en financiële ontwikkelingen die tijdens het verslagjaar hebben plaatsgehad in binnen- en buitenland.

Volledige versie: PDF

Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht

PDF-versie