Verslag 2012 - Economische en financiële ontwikkelingen

Het Jaarverslag biedt een overzicht van de economische en financiële ontwikkelingen die tijdens het verslagjaar hebben plaatsgehad in binnen- en buitenland.

Volledige versie: PDF - ePub

Preambule

Economische en financiële ontwikkeling

PDF-versie (pdf - 6175k)

A. Financiële markten en eurogebied

B. Belgisch financieel stelsel

C. Economische ontwikkelingen in België

Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht

PDF-versie (pdf - 1599k)