UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/812 VAN DE COMMISSIE van 15 mei 2017 tot vaststelling van technische informatie voor de berekening van de technische voorzieningen en het kernvermogen voor rapportering met referentiedata