UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2189 VAN DE COMMISSIE van 24 november 2017