Rubriek van de website van de Bank over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (SWG/FT): bijwerking

In haar mededeling NBB 2018_04 van 8 februari 2018 heeft de Nationale Bank van België (NBB) de financiële instellingen ervan op de hoogte gebracht dat zij op haar website een rubriek heeft gecreëerd die gewijd is aan de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (de "SWG/FT-site" genoemd). Het doel van deze SWG/FT-site is om alle wettelijke en reglementaire teksten met betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme samen te brengen en aan te vullen met toelichtingen en aanbevelingen van de NBB op dit gebied.

In de loop van 2018 werden verschillende reeksen aanbevelingen in het Nederlands en in het Frans gepubliceerd op de SWG/FT-site, na raadpleging van de representatieve verenigingen van de betrokken sectoren. Medio 2019 werd ook een officieuze vertaling van de volledige SWG/FT-website in het Engels online geplaatst.

In aansluiting hierop deelt de NBB u mee dat de SWG/FT-site onlangs is bijgewerkt. Bij deze gelegenheid werden met name aanpassingen aangebracht in de pagina’s van de site met commentaar en aanbevelingen van de NBB over verschillende thema’s. Voor meer informatie wordt verwezen naar de SWG/FT-site, die een overzicht van de wijzigingen in zijn opeenvolgende versies bevat.