Reglement van de NBB van 4/3/2014 betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013, zoals gewijzigd door de reglementen van 26/7/2016 en 28/12/2017 (Officieuze coördinatie 1/1/2018)