Perscommuniqué WP 134: Economisch belang van de Belgische havens: Vlaamse zeehavens, Luiks havencomplex en haven van Brussel – Verslag 2006

De Nationale Bank van België publiceert jaarlijks een bijwerking van de studie over het economisch belang van de Vlaamse zeehavens - Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge - en van het Luikse havencomplex. In deze editie wordt daar voor het eerst een hoofdstuk over de haven van Brussel aan toegevoegd.

De bijdrage van iedere haven tot de nationale economie wordt geraamd door hun economische, sociale en financiële situatie te onderzoeken over de periode 2001 tot 2006. De drie voornaamste variabelen zijn de toegevoegde waarde, de werkgelegenheid en de investeringen. Deze studie belicht eveneens de indirecte effecten inzake toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De sociale balans wordt beknopt voorgesteld voor de Vlaamse zeehavens en het Luikse havencomplex. De analyse van de financiële resultaten berust op de studie van drie financiële ratio's en van de synthetische indicator voor de financiële gezondheid.