Perscommuniqué - sluiting van de vestigingen van de Nationale Bank in Luik en Kortrijk

De Nationale Bank van België heeft besloten eind 2018 haar lokale vestigingen in Luik en Kortrijk te sluiten. Deze maatregel, die voortvloeit uit de veranderingen in de organisatie van de verwerking van bankbiljetten en de consolidatie van de banksector, vergt geen ontslagen. De Bank wenst ook een nauwe band te behouden met het economische weefsel in het hele land.

Als gevolg van de sluiting van de vestigingen van de Nationale Bank in Luik en Kortrijk zullen de 32 werknemers van het agentschap in Luik en de 26 werknemers van dat in Kortrijk allen worden overgeheveld naar de hoofdzetel in Brussel. De Bank zal van hieruit de betrekkingen met het lokale economische weefsel blijven onderhouden via de verschillende activiteiten die ze alleen of met het Financieel Forum op touw zet.

De beslissing om die twee laatste vestigingen te sluiten, vloeit rechtstreeks voort uit de ontwikkeling van de verwerking van bankbiljetten, de voornaamste activiteit van die vestigingen op het vlak van werkgelegenheid. Deze ontwikkeling is zelf het gevolg van verscheidene factoren :

  • De euro, met zijn verfijndere veiligheidskenmerken, vereiste de ingebruikneming van complexere, maar ook krachtigere machines. De optimalisatie van de apparatuur had, samen met de consolidatie en rationalisatie in de banksector, het aantal vestigingen van de Nationale Bank in de provincie, dat in 2002 nog twaalf bedroeg, teruggebracht tot twee.
  • Sinds 2007 kunnen de in de banken gedeponeerde bankbiljetten rechtstreeks door die banken en door de geldtransporteurs worden verwerkt, waardoor de afstortingen van bankbiljetten aan de loketten van de Nationale Bank evenzeer afnamen.
  • Voortaan nemen de geldtransporteurs ook de detailverwerking van de muntstukken en bankbiljetten voor hun rekening, waarbij ze rechtstreeks samenwerken met de bankkantoren en de handelszaken. Tegelijkertijd hebben de geldtransporteurs hun activiteit gecentraliseerd in Brussel en de afstortingen in Luik en Kortrijk stopgezet.

Die twee laatste vestigingen zouden hun activiteiten tegen eind 2018 stopzetten.