Persbericht - Sectorale operationele crisisoefening

Op 8 oktober 2015 hield de Nationale Bank van België, met behulp van een consultant, een sectorale operationele crisisoefening

Aan deze oefening werd rechtstreeks deelgenomen door ruim 300 medewerkers van 13 banken, verzekeringsmaatschappijen en financiële infrastructuren die actief zijn in België, alsook door vertegenwoordigers van de politiezone Brussel en van de Algemene Directie Crisiscentrum (ADCC).

Deze crisisoefening was gebaseerd op een scenario van terroristische aanslagen.

Eerder was de crisisorganisatie en -communicatie aangepast op basis van de conclusies van de vorige oefening in december 2013.

De positieve reacties van de deelnemers onderstrepen het nut van dergelijke crisisoefeningen, zoals ook bevestigd wordt door de financiële autoriteiten in de buurlanden.

Met het oog op de voortdurende verbetering van de crisisprocedures en de sensibilisering van de financiële sector in België voor het operationeel risico, zal de Nationale Bank van België dergelijke oefeningen blijven organiseren.