Notulen van de gewone algemene vergadering van de Nationale Bank van België (22 mei 2018)

Gereglementeerde informatie verspreid door de Nationale Bank van België op 1 juni 2018 om 14 uur.

Vanaf vandaag, 1 juni 2018 om 14 uur, kunnen de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op dinsdag 22 mei 2018, geconsulteerd worden op de website van de Nationale Bank van België: www.nbb.be.