NBB ondertekende handvest voor gelijkheid, diversiteit en inclusie van ECB

27 centrale banken en toezichthouders waaronder ook de NBB hebben onder impuls van de Europese Centrale Bank (ECB) een handvest voor gelijkheid, diversiteit en inclusie ondertekend. Ze engageren zich om een aangename en inclusieve werkplaats vrij van elke vorm van discriminatie te creëren, waar respect en waardigheid als basisnorm gelden.

Het handvest vermeldt basisprincipes en concrete gezamenlijke doelstellingen die door de ondertekenaars worden nagestreefd, zodat een ondernemingscultuur ontstaat waar iedereen zich op zijn plaats kan voelen. Dit zowel binnen de centrale bank zélf als binnen het eurosysteem en het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM). Verder beloven de deelnemende instellingen kennis en ervaring met elkaar te delen. Er komt ook een jaarlijkse Equality, Diversity & Inclusion Dag.