NBB besteedt uitgebreid aandacht aan CSR-inspanningen in haar ondernemingsverslag

Vandaag publiceert de Nationale Bank haar ondernemingsverslag. Voor de eerste keer bevat dat een uitgebreid hoofdstuk over hoe de NBB ernaar streeft een maatschappelijk verantwoorde en inclusieve organisatie te zijn.

2020 was door de COVID-19-pandemie een boeiend maar ook een organisatorisch zeer uitdagend jaar voor de Nationale Bank. In het ondernemingsverslag dat we vandaag publiceren gaan we uitgebreid in op de vele taken die ons werden toevertrouwd om de economische impact van COVID-19 aan te pakken. We geven ook een overzicht van de Strategische Oefening die momenteel binnen onze organisatie aan de gang is en die ons moet voorbereiden op de vele nieuwe uitdagingen waarmee we in het snel veranderende financieel-economische landschap worden geconfronteerd. Omdat we beseffen dat de NBB heel wat taken vervult als centrale bank maar ook als onderdeel van het Eurosysteem, hebben we het overzicht van de activiteiten van onze verschillende departementen en diensten flink uitgebreid.

CSR

Dé grote nieuwkomer in het ondernemingsverslag is het nieuwe hoofdstuk over Corporate Social Responsibility (CSR). Het gaat om de CSR-inspanningen die de NBB levert in haar rol als centrale bank, als toezichthouder op de financieel-economische sector én als onderneming. Gouverneur Pierre Wunsch: “We nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als werkgever én bedrijf, als toezichthouder én als centrale bank ten dienste van het land op. Dat deden we in het verleden vooral achter de schermen en zonder er al te veel ruchtbaarheid aan te geven. We zijn evenwel tot de conclusie gekomen dat transparantie over het onlangs helemaal opgefriste CSR-beleid van de Nationale Bank een must is zodat de bevolking zich een beter beeld kan vormen van wat we allemaal doen en wat ons op dat vlak bezighoudt.”

Welke acties onderneemt de NBB op het vlak van duurzaamheid en klimaat? Hoe ziet het diversiteits- en inclusiebeleid van de NBB eruit en was er in 2020 een impact op haar indienstnemingen? Hanteert de NBB duurzaamheidscriteria voor haar eigen beleggingsportefeuilles? Hoe vermindert de Bank haar CO2--uitstoot en papierverbruik? Op deze en vele andere vragen geeft het CSR-hoofdstuk een antwoord.

 

Je vindt het ondernemingsverslag op de website van de NBB.