Nationale Bank handhaaft contracyclische kapitaalbuffer voor financiële instellingen op 0%

De Nationale Bank van België (NBB) heeft op 1 maart 2022 besloten om het percentage van de contracyclische kapitaalbuffer voor het tweede kwartaal van 2022 op 0% te handhaven. Dit betekent dat de Belgische financiële instellingen geen bijkomende buffers hoeven aan te leggen voor de risico's die verbonden zijn aan de kredieten die zij verstrekken aan de reële economie in België.

De NBB neemt hierover elk kwartaal een beslissing op grond van haar bevoegdheden die in de bankwet van 2014 zijn vastgelegd. De contracyclische kapitaalbuffer is een tijdelijke buffer die wordt aangelegd in de opgaande fase van de kredietcyclus om ervoor te zorgen dat banken in de neergaande fase van de cyclus over de nodige ruimte beschikken om kredietverliezen op te vangen.

Bij het begin van de pandemie in maart 2020 gaf de NBB deze macroprudentiële buffer ter waarde van ongeveer 1 miljard euro vrij om de Belgische banken extra ruimte te geven om (1) potentiële kredietverliezen tijdig en op een conservatieve manier op te vangen, (2) de kredietverlening aan de particuliere sector te verruimen en (3) moratoria en andere vormen van schuldherschikking te financieren voor levensvatbare kredietnemers die met tijdelijke of meer structurele terugbetalingsproblemen te kampen hadden.

In de eerste weken van 2022 leek de behoefte aan deze steun, die de banken helpt hun kritieke rol in een economische crisis te vervullen, aanzienlijk te zijn verminderd. Tegelijkertijd wezen de indicatoren van de kredietgroei op een hernieuwde dynamiek die vergelijkbaar was met de situatie in 2019, toen de activering van de contracyclische kapitaalbuffer voor het eerst werd aangekondigd in België. Deze ontwikkeling had een reactivering van de contracyclische kapitaalbuffer kunnen vergen in de nabije toekomst. Gezien de huidige onzekerheid over de macrofinanciële ontwikkelingen neemt de NBB momenteel echter een afwachtende houding aan.

De NBB zal deze ontwikkelingen de komende weken op de voet blijven volgen, met inbegrip van de economische en financiële gevolgen van de oorlog in Oekraïne, en zal beoordelen of een reactivering van de contracyclische buffer in het derde kwartaal een realistische beleidsoriëntatie is.