Nationale Bank bestrijdt economische gevolgen coronapandemie

Op vraag van de federale regering kwam de Economic Risk Management Group (ERMG) vanavond voor de eerste keer bijeen in de gebouwen van de Nationale Bank. Deze werkgroep, die geleid wordt door gouverneur Pierre Wunsch en Dr. Piet Vanthemsche, gaat de economische gevolgen van de coronapandemie in kaart brengen en bestrijden.

Donderdagavond maakte de federale regering bekend dat er een economische werkgroep in het leven wordt geroepen om de economische gevolgen van de coronapandemie te bestrijden. Deze werkgroep, de ‘Economic Risk Management Group’ (ERMG), omvat vertegenwoordigers van belangrijke economische belangenorganisaties, de financiële sector, overheidsinstellingen, de gewesten en gemeenschappen, academici en sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties). De werkgroep wordt geleid door gouverneur Pierre Wunsch en Dr. Piet Vanthemsche.

Het is de opdracht van de werkgroep om de omvang van de gevolgen voor de economie en de financiële sector in kaart te brengen, risico’s tijdig te detecteren en aanbevelingen voor steunmaatregelen te formuleren.

De ERMG kwam vanavond voor de eerste keer samen. Aan de kick-off vergadering namen ook de premier, de vicepremiers en talrijke andere ministers deel.

De Nationale Bank speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van het initiatief. Meer dan 100 medewerkers van de NBB zijn gemobiliseerd om onder leiding van de gouverneur en het voltallige Directiecomité van de Bank fulltime bij te dragen aan de werking van de ERMG. Het gaat onder meer om macro- en micro-economen, statistici, financiëlemarktanalisten en bank- en verzekeringsexperts.

“De aanpak van de economische gevolgen krijgt alle prioriteit van de NBB”, zegt gouverneur Pierre Wunsch. “We hebben al onze topexperts fulltime ingezet en ze werken de klok rond. Uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke inspanningen. Samen met de leden van ERMG gaan we al het noodzakelijke doen voor onze economie. Daarnaast zijn we uiteraard ook intensief bezig op niveau van het Eurosysteem met onder meer de beslissing die ik, als lid van de Governing Council van de Europese Centrale Bank, mee nam om een opkoopprogramma voor obligaties ter waarde van 750 miljard euro te lanceren.”