Mededeling NBB_2017_17 / Mededeling betreffende de procedures voor het verkrijgen van een vergunning als verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht en voor het verkrijgen van een uitbreiding van een vergunning

Mededeling NBB_2017_17 / Mededeling betreffende de procedures voor het verkrijgen van een vergunning als verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht en voor het verkrijgen van een uitbreiding van een vergunning

  • Bijlage 1: Memorandum voor het verkrijgen van een vergunning door een verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht PDF DOC
  • Bijlage 2: Lijst van de bijlagen die in het kader van Fase 1 bij het vergunningsmemorandum moeten worden gevoegd PDF DOC