Mededeling NBB_2016_34/ Herstelplannen – Verplichtingen inzake bezwaarde activa