Mededeling NBB_2011_06/ Prudentiële verwachtingen inzake de toepassing van de eigenvermogensreglementering voor de instellingen die de geavanceerde meetbenadering (AMA) gebruiken voor hun operationeel risico