Het economische belang van de Belgische havens - flashraming 2017

Toegevoegde waarde in de Belgische havens stijgt met 7 % in 2017

Om te voorzien in de behoefte aan snel beschikbare indicatoren over het verloop van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in de Belgische havens, publiceert de Nationale Bank sedert 2006 een jaarlijkse flashraming.