Financial Stability Review 2004

Het volledige FSR is beschikbaar in het Engels. Het voorwoord en de executive summary zijn bovendien beschikbaar in het Nederlands. Vanaf 2004 is er tevens een aanvullende publicatie "Recente ontwikkelingen in het Belgisch financieel systeem" ter beschikking.