De NBB behoudt het contracyclische bufferpercentage op 0 %

Op grond van haar macroprudentiële bevoegdheden die vastgelegd zijn in de Belgische bankwet van 2014 heeft de NBB op 8 december 2020 besloten om het contracyclische bufferpercentage voor kredietrisicoposities op de Belgische niet-financiële private sector voor het eerste kwartaal van 2021 te behouden op 0 %.

Gelet op de belangrijke uitdagingen waarvoor de wereldeconomie momenteel staat, had de Nationale Bank van België (NBB) op 11 maart 2020 de volledige vrijgave van de contracyclische kapitaalbuffer (CCyB) aangekondigd.

Op basis van de huidige prognoses en risicobeoordelingen zal de NBB de CCyB naar verwachting minstens tot het derde kwartaal van 2021 niet verhogen (zoals in eerdere kennisgevingen werd aangegeven). Een reactivatie van de CCyB op korte termijn lijkt dus zeer onwaarschijnlijk. Tijdens deze periode zal de NBB de signalen van standaardindicatoren van de kredietcyclus voorzichtig interpreteren en geen rekening houden met de mogelijk procyclische en foutieve signalen die zouden kunnen voortvloeien uit specifieke indicatoren zoals de kredietgap – die weergeeft in welke mate de krediet/bbp-ratio afwijkt van zijn langetermijntrend – als gevolg van een forse daling van het bbp.

De NBB zal de situatie elk kwartaal evalueren.