De economische groei blijft robuust, de totale inflatie veert tijdelijk weer op

De Belgische economie is het afgelopen jaar, zoals voorspeld, vrij stevig blijven groeien en de groei lag duidelijk hoger dan het gemiddelde in het eurogebied. Volgens de najaarsprognoses van de NBB blijft de Belgische economie groeien met ongeveer 0,3 % op kwartaalbasis. De jaargroei zou hierdoor uitkomen op 1,5 % voor 2023 en wat matigen tot gemiddeld 1,3 % over de komende jaren.

De totale inflatie is nog verder afgenomen en is zoals verwacht zelfs even onder nul gedoken in het najaar. De energieprijzen liggen nu heel wat lager dan een jaar eerder, maar ook de zogenoemde kerninflatie koelde verder af.

Het begrotingstekort, ten slotte, loopt weer op vanaf 2023 en blijft de komende jaren te hoog. Bij ongewijzigd beleid zal het tekort in 2026 weer oplopen tot meer dan 5 % bbp. De overheidsschuld zal dan een stijgend traject volgen, wat op termijn onhoudbaar is.