Circulaire PPB 2004/5 / Gezonde beheerspraktijken bij uitbesteding door kredietinstellingen en beleggingsondernemingen

Gezonde beheerspraktijken bij uitbesteding door kredietinstellingen en beleggingsondernemingen