Circulaire NBB_2021_31 / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 13 juli 2021 tot nadere bepaling van de criteria voor het gebruik van gegevensinputs in het risicometingsmodel bedoeld in artikel 325 sexquinquagies van Verordening