Circulaire NBB_2021_30 / Beloningsbeleid: actualisering van het wettelijke kader en omzetting van de richtsnoeren van de EBA van 2 juli 2021 betreffende een degelijk beloningsbeleid overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU (EBA/GL/2021/04)