Circulaire NBB_2017_26 / Richtsnoeren van de EBA van 12 mei 2017 over de praktijken van kredietinstellingen voor het beheer van het kredietrisico en over de opname van verwachte kredietverliezen