WVV – Overgangsmaatregelen voor jaarrekeningen

Waarom overgangsmaatregel?

In 2020 zijn er 2 groepen van jaarrekeningen:

- Enerzijds jaarrekeningen die volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (WV) worden neergelegd.
- Anderzijds jaarrekeningen die volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) worden neergelegd.

De NBB stelt - enkel voor de neerleggingen in XBRL - een model van jaarrekening ter beschikking dat aangepast is aan de wettelijke bepalingen van zowel het WV als het WVV. Dit model wordt vastgelegd met Taxonomie 2019bis.

Aan het voorgaande model (Taxo 2019) werden twee vragen toegevoegd:
1) Betreft deze jaarrekening een vennootschap die onderworpen is aan het WVV? Ja/ Neen
Het model bevat een omzettingstabel op de pagina's VOL 1, VKT 1 en MIC 1.

2) Is de vennootschap een kapitaalloze vennootschap? Ja/Neen
Voor de kapitaalloze vennootschappen wordt een uitsplitsing gevraagd naargelang de inbreng  beschikbaar of onbeschikbaar is.

De gevisualiseerde versie van de modellen vindt u hieronder:

https://www.nbb.be/nl/modellen-vennootschappen-2019bis

Overgangsmaatregelen voor vennootschappen

Bij de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), gelden voor het neerleggen van de jaarrekeningen voor vennootschappen de volgende overgangsmaatregelen.

  1. Tot en met 1 maart 2020  kunnen de vennootschappen nog gebruik maken van de 'oude' modellen in XBRL (Taxo 2019).

  2. Vanaf 2 maart 2020 geldt de taxonomie2019 bis. Deze versie voldoet zowel aan het Wetboek van vennootschappen (WV) als aan het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen (WVV).

  3. Op 3 februari 2021 zal een nieuwe taxonomie in gebruik worden genomen die enkel voldoet aan het WVV.