Uitstel van de inproductiename van de taxonomie 2021 tot woensdag 3 februari 2021

Een belangrijke technische aanpassing van haar programma's verplicht de Balanscentrale om de inproductiename van de taxonomie 2021 uit te stellen tot woensdag 3 februari 2021.

De beschikbaarheid van de nieuwe modellen voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen waarin het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en verenigingen voorziet, wordt daardoor met een maand uitgesteld, met uitzondering van de nieuwe modellen van vennootschappen in PDF-formaat die al sinds eind 2019 aanvaard worden.

  • Voor vennootschappen blijven de overgangsmaatregelen van toepassing.
  • Voor verenigingen en stichtingen wordt de aanvaarding van de nieuwe modellen (volledig, verkort en micro) uitgesteld tot 3 februari 2021.

    Verenigingen en stichtingen kunnen ofwel de oude modellen nog gebruiken of wachten tot de nieuwe modellen beschikbaar zijn. Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorziet geen tarieftoeslagen voor verenigingen en stichtingen bij laattijdige neerlegging.

De aanpassing aan de taxonomie 2021 van de toepassingen  

  • SOFISTA (voor het opstellen van de jaarrekening volgens de nieuwe modellen)
  • FILING (voor de neerlegging van de jaarrekening)

wordt bij uitbreiding ook uitgesteld tot 3 februari 2021.