Aandeel en dividend

Informatie over het maatschappelijk kapitaal en de ontwikkeling van het dividend.

Maatschappelijk kapitaal en rechten verbonden aan de aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de Bank bedraagt tien miljoen euro en wordt vertegenwoordigd door vierhonderdduizend aandelen. Tweehonderdduizend hiervan zijn nominatief en onoverdraagbaar en worden door de Belgische Staat aangehouden. Tweehonderdduizend aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd en zijn vrij verhandelbaar op Euronext Brussels. Het maatschappelijk kapitaal is volstort.
Behoudens de deelneming in hoofde van de Belgische Staat, die sedert 1948 krachtens de wet vijftig procent aanhoudt van de stemrechtverlenende effecten die zijn uitgegeven door de Bank, heeft de Bank geen kennis van andere deelnemingen in haar kapitaal die vijf procent of meer van de stemrechten bedragen.
De rechten verbonden aan de aandelen worden bepaald in de artikelen 3 tot 11 en 57 tot 70 van de statuten.

Vorm van de aandelen

De 200.000 aandelen van de Bank die vrij verhandelbaar zijn op Euronext Brussels kunnen twee vormen aannemen: op naam of gedematerialiseerd.

Nominatieve aandelen worden vertegenwoordigd door een inschrijving in het register van aandelen op naam van de Bank. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling, de NV Euroclear Belgium.

Met uitzondering van deze die aan de Staat toebehoren, kunnen de aandelen op naam, naar goedvinden van de eigenaar, zonder kosten, worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen, en omgekeerd.

De eigenaars van nominatieve en gedematerialiseerde aandelen kunnen niet de fysieke levering van hun stukken vragen.

Overeenkomstig artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, dienen de houders van aandelen aan toonder die niet werden omgezet naar nominatieve of gedematerialiseerde aandelen, zich te wenden tot de Deposito- en Consignatiekas.

Beursnotering op Euronext Brussels

Tweehonderdduizend aandelen van de Bank zijn vrij verhandelbaar op Euronext Brussels.
De ISIN-code van het aandeel is BE0003008019.
Euronext gebruikt als symbool (ticker) BNB.
De koersen en marktinformatie zijn te vinden op de website van Euronext.

Aankoop, verkoop en bewaring

De Nationale Bank zorgt voor de kosteloze bewaring van NBB-aandelen die door aandeelhouders bij haar in bewaring worden gegeven. Dit kan in de vorm van een effectenrekening
inlichtingenblad particulier - inlichtingenblad rechtspersonen
of inschrijving op naam 
inlichtingenblad particulier - inlichtingenblad rechtspersonen

Werkwijze aankoop/verkoop van de aandelen NBB

Dividend

Het dividend dat de Nationale Bank aan haar aandeelhouders uitkeert, bestaat uit een eerste dividend van 6% van het kapitaal en een tweede, door de Regentenraad vastgesteld dividend. De Regentenraad heeft het tweede dividend vastgelegd op 50% van de netto-opbrengst van de activa die de tegenpost vormen van de reserves (de ‘statutaire portefeuille’).

Voor de concrete modaliteiten wordt verwezen naar het reserverings- en dividendbeleid van de Bank:

Krachtens een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van 18 mei 2015 is het dividend betaalbaar op de vierde bankwerkdag na de algemene vergadering.

Ontwikkeling van het nettodividend

2024-05-27 Coupon 222 € 1,05
2023-05-19 Coupon 221 € 1,05
2022-05-20 Coupon 220 € 96,63
2021-05-21 Coupon 219 € 74,04
2020-05-22 Coupon 218 € 85,80
2019-05-24 Coupon 217 € 96,93
2018-05-28 Coupon 216 € 89,34
2017-05-19 Coupon 215 € 98,55
2016-05-23 Coupon 214 € 98,85
2015-05-22 Coupon 213 € 108,69
2014-06-02 Coupon 212 € 124,20
2013-06-03 Coupon 211 € 115,53
2012-06-05 Coupon 210 € 106,32
2011-06-06 Coupon 209 € 124,59
2010-06-07 Coupon 208 € 94,86
2009-04-01 Coupon 207 € 56,25
2008-04-02 Coupon 206 € 54,00
2007-03-28 Coupon 205 € 52,50
2006-03-29 Coupon 204 € 51,35
2005-03-31 Coupon 203 € 50,00
2004-03-31 Coupon 202 € 49,00
2003-04-02 Coupon 201 € 48,10
2002-03-27 Coupon 200 € 47,25
2001-03-28 Coupon 199 € 46,10