Vastgoed

Beslissingen

De Bank heeft verschillende maatregelen genomen met betrekking tot de blootstellingen van de financiële sector aan de Belgische woningmarkt. Deze zijn zowel gericht op het waarborgen van de veerkracht van de sector als op het aanmoedigen van een voorzichtiger kredietbeleid.

Enerzijds heeft de Bank een macroprudentiële maatregel voor de blootstellingen aan de Belgische woningmarkt van de kredietinstellingen die de interneratingbenadering (IRB) toepassen. De maatregel werd ingevoerd op 1 mei 2022 en vervangt een eerdere maatregel die in 2018 is ingevoerd en op 30 april 2022 is verstreken. Deze maatregel legt bijkomende kapitaalvereisten op voor de betrokken residentiële vastgoedblootstellingen, om de veerkracht van de banksector te vergroten. Deze vereisten worden verlaagd vanaf 1 april 2024.

Meer informatie over de macroprudentiële maatregelpdf

Anderzijds formuleert de Bank prudentiële verwachtingen voor de banken en de verzekeringsondernemingen die hypothecaire leningen verstrekken in België. Deze worden aangemoedigd om voorzichtiger te zijn bij het verstrekken van hypothecaire leningen met een zeer hoge loan-to-value-ratio en meer rekening te houden met de schuldenlast en de maandelijkse aflossingslast van de huishoudens.

Meer informatie over de prudentiële verwachtingen

FAQ prudentiële verwachtingen

Juridisch kader

Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 4 juli 2023 tot vastlegging van het percentage van de contracyclische tier 1-kernkapitaalconserveringsbuffer en tot oplegging van een tier 1-kernkapitaalbuffer voor het systeemrisico dat verbonden is aan blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen ten aanzien van natuurlijke personen, die gedekt zijn door in België gelegen niet-zakelijk onroerend goed

Koninklijk besluit van 1 mei 2023 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 24 januari 2023 tot oplegging van een tier 1-kernkapitaalbuffer voor het systeemrisico dat verbonden is aan blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen ten aanzien van natuurlijke personen, die gedekt zijn door in België gelegen niet-zakelijk onroerend goed

Koninklijk besluit van 21 februari 2022 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 26 oktober 2021 tot oplegging van een tier 1-kernkapitaalbuffer voor het systeemrisico dat verbonden is aan blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen ten aanzien van natuurlijke personen, die gedekt zijn door in België gelegen niet-zakelijk onroerend goed

Circulaire NBB_2019_27 / Verwachtingen van de Belgische macroprudentiële autoriteit betreffende het intern beheer van de voorwaarden voor Belgisch hypothecair krediet die worden toegepast door de banken en de verzekeringsondernemingen die actief zijn op de Belgische woningmarkt 

Koninklijk besluit van 28 februari 2021 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 22 december 2020 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België

Koninklijk besluit van 29 januari 2020 tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 2 december 2019 houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België

Koninklijk besluit van 4 mei 2018 tot goedkeuring van het reglement van 27 februari 2018 van de Nationale Bank van België houdende aanvullende eigen vermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstelling gedekt door residentieel vastgoed in België.

Koninklijk besluit van 31 mei 2016 tot goedkeuring van het reglement van 24 maart 2016 van de Nationale Bank van België houdende extra eigen vermogensvereisten voor specifiek systeemrisico