Goldlending

Vraag besproken op de algemene vergadering van 2011

De Bank heeft een gedeelte van de tegoeden in goud belegd in de vorm van gewaarborgde gouddeposito's op lange termijn.

De beleggingbeslissingen hangen af van de marktomstandigheden en de marktverwachtingen. Derhalve fluctueert de uitgeleende hoeveelheid goud in functie van de voorwaarden waartegen operaties kunnen worden afgesloten.

Per einde 2010 was 89 ton goud uitgeleend. Dit is circa 40 % van de totale goudhoeveelheid.

De Bank ontvangt als waarborg vastrentende effecten met uitstekende kredietkwaliteit. Op deze waarborgen worden haircuts toegepast en de waarde van de waarborgen dekt steeds de totale waarde van de uitleningen in goud rekening houdend met marge-opvragingen die kunnen gebeuren.