Seminarie leerkrachten 2019 - Van de bedrijfsboekhouding tot de nationale rekeningen, met een focus op het nieuwe wetboek van vennootschappen

12e seminarie van de Nationale Bank van België voor de leerkrachten economie van het secundair onderwijs

De boekhouding van Belgische ondernemingen eindigt met de verplichte neerlegging van hun jaarrekening bij de Nationale Bank van België. Deze verwerkt en verspreidt de jaarrekeningen, leidt er micro-economische statistieken uit af en publiceert op verzoek een individueel bedrijfsdossier met onder andere een financiële gezondheidsindicator.

Maar dat is nog niet alles: de jaarrekeningen van de ondernemingen zijn de belangrijkste bron van de gegevens die gebruikt worden om de nationale rekeningen van België - en in het bijzonder het BBP - en de financiële rekeningen van ons land op te stellen.

Het belangrijkste doel van het twaalfde jaarlijkse seminarie dat de NBB richt tot de leerkrachten economie is een (didactische en goed gedocumenteerde) reis die vertrekt bij de jaarrekening van een bedrijf en met bestemming de nationale rekeningen. Met andere woorden: hoe gaan we van micro naar macro?

In dit verband kunnen de gevolgen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen niet worden genegeerd. Dit laatste zal dus kort worden voorgesteld, evenals de evolutie van het begrip kapitaal, het versterkte belang van het financiële plan, de testen voorafgaand aan de winstuitkeringen, enz.

Presentaties

Tijdstip: 
Woensdag 16 oktober 2019, 13:15 - 17:00
Organisatie: 
Nationale Bank van België
Plaats: 
Auditorium van de Nationale Bank van België, Warmoesberg 61, Brussel
E-mail: 
Toegangsprijs: 
gratis

Onthaal en sandwiches vanaf 12.00 uur.