Definitie

  • NACE

    De Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, afgekort als NACE, is de classificatie van de economische activiteiten in de Europese Unie (EU); de term NACE is afgeleid van het Franse Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne. Sinds 1970 werden verschillende NACE-versies ontwikkeld.