Definitie

  • Bankenunie

    De bankenunie is een systeem voor bankentoezicht en -afwikkeling op het niveau van de Unie, dat op basis van Uniebrede regels functioneert. Ze is opgebouwd rond 3 belangrijke pijlers: (1) Het single rulebook, (2) Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, (3) Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Doel ervan is te verzekeren dat de bankensector in de eurozone en in de hele EU veilig en betrouwbaar is en dat niet-rendabele banken worden afgewikkeld zonder dat het geld van de belastingbetalers wordt aangesproken en met minimale gevolgen voor de reële economie.