Definitie

  • Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (GAM)

    Het GAM verstrekt hulpmiddelen en instrumenten voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in de eurozone en andere deelnemende lidstaten. Het is een belangrijke pijler van de bankenunie.