Definitie

  • EONIA (Euro overnight index average)

    Een maatstaf voor de effectieve rente die van toepassing is op de interbancaire eurodaggeldmarkt. De EONIA wordt berekend als een gewogen gemiddelde van de rente over in euro luidende kortlopende krediettransacties zonder onderpand, zoals meegedeeld door een groep van deelnemende banken.

  • Oversight

    Het toezicht op betalingssystemen is een essentiële functie van centrale banken en heeft tot doel een goede werking van het betalingsverkeer te waarborgen en bij te dragen aan financiële stabiliteit.