Definitie

  • Lotenlening

    Lening, waarvan ieder jaar een gedeelte terugbetaalbaar wordt door uitloting van een aantal effectennummers. Soms zijn aan die uitlotingen ook premies verbonden.