Definitie

  • Deposito- en Consignatiekas

    Een overheidsinstelling, die deel uitmaakt van de Federale overheidsdienst Financiën. De Kas ontvangt en bewaart alle neerleggingen, borgstellingen en consignaties die door rechterlijke of administratieve beslissingen of bij wetten en reglementen worden opgelegd.