Definitie

  • Wisselbrief

    De wisselbrief is een verhandelbaar waardepapier dat door de uitgever (de trekker) getekend en gedagtekend is. Het bevat een onvoorwaardelijke aanwijzing of opdracht aan de schuldenaar (de betrokkene) om op de vervaldag een bepaalde geldsom te betalen aan een bepaalde persoon of aan diens order. Indien de schuldenaar hiermee akkoord gaat, accepteert hij door de wisselbrief te ondertekenen. Vorm, inhoud en rechtsgevolgen zijn door de wet geregeld.