Definitie

  • Orderbriefje

    Het orderbriefje verschilt slechts van de wisselbrief doordat het is opgesteld onder de vorm van een betalingsbelofte uitgaande van de schuldenaar in plaats van een aanwijzing of opdracht tot betalen uitgaande van de schuldeiser.