Definitie

  • World Trade Organisation (WTO)

    De World Trade Organisation is opgericht in 1995 en houdt zich bezig met de regels die de handel tussen landen regelen. Haar belangrijkste taak is het bevorderen van de goede werking, de voorspelbaarheid en de vrijheid van de handel.